Een training is een online interventie die een cliënt geheel onbegeleid volgt. Er zijn dus géén feedbackmoment zoals bij modules. Trainingen zijn bedoeld als zelfhulp voor lichtere klachten. 


Hoe start je een training?

Een training kan op 2 manieren gestart worden:

  1. Door de hulpverlener vanuit de catalogus (zie afbeelding)
  2. Door de cliënt zelf via de zelfhulpcatalogus*


* Alleen wanneer dit is geconfigureerd door de applicatiebeheerder
Een training begeleiden

Een training is bedoeld als zelfhulptool en heeft dus geen begeleiding van een hulpverlener nodig. Als hulpverlener kun je wel de training die de cliënt volgt inzien. 


Een training aanpassen

Als hulpverlener kun je de titel en gekoppeld hulpverlener van een training wijzigen. Je kunt géén aanpassingen maken in de sessies (zoals bij een module bijvoorbeeld). 


Een training deactiveren

Het is mogelijk om een training te deactiveren. Dit kan de cliënt zelf doen. De hulpverlener kan dit niet.