Onder de tab ´Professionals´ vind je de professionals die aan het platform zijn toegevoegd.


Je kunt op verschillende manieren naar een professional zoeken:

  • Typ in het open zoekveld een (gedeelte van) de voor- of achternaam of het identificatienummer.
  • Sorteer op- of aflopend op de kolommen in de tabel (achternaam, voornaam, aanmaakdatum, laatste login).
  • Filter op groep.
  • Filter op labels (indien van toepassing).
  • Filter op de status van het account (actief of inactief).
  • Filter op aan/afwezigheid.


Tip: wil je een collega wat vragen? Start een gesprek binnen Minddistrict door op het account te klikken en vervolgens op het 'gesprekswolkje'.