Probeer je een account toe te voegen of te wijzigen maar lukt dit niet? Dan is sprake van een extern systeem die ervoor zorgt dat er binnen Minddistrict geen wijzigen gemaakt kunnen worden. Wanneer het Minddistrict platform is gekoppeld aan een extern systeem, zoals bijvoorbeeld een EPD, kunnen details uit het EPD worden overgenomen in een Minddistrict cliëntaccount. Om geen discrepanties te krijgen tussen het externe systeem en het Minddistrict platform kan het wenselijk zijn om vanuit Minddistrict geen gegevens te kunnen aanpassen. De gegevens kunnen dan in het externe systeem worden aangepast.


Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de applicatiebeheerder(s) van het platform.