Cliënten

Een cliëntaccount aanmaken
Je kunt een cliënt een account geven in Minddistrict via het menu 'Cliënten'. Via dit menu kom je in je cliëntoverzicht en kun je nieuwe cl...
Di, 31 Jul, 2018 at 4:28 PM
Het cliëntoverzicht
Via het menu-item cliënten kom je in je cliëntoverzicht terecht. Hier zie je alle cliënt die binnen Minddistrict aan jou gekoppeld zijn.  In dit ov...
Vr, 2 Nov, 2018 at 11:09 AM
Een cliëntaccount (de)activeren
Je kunt als hulpverlener een cliëntaccount deactiveren. Dit doe je wanneer een cliënt niet langer bij je organisatie in behandeling of begeleiding is. Deact...
Vr, 2 Nov, 2018 at 10:43 AM
Een cliëntaccount verwijderen
In lijn met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunnen cliënten een verzoek indienen om hun Minddistrict account te laten verwijderen. Dit ver...
Di, 31 Jul, 2018 at 4:52 PM
Het koppelen van cliënten
Je moet als hulpverlener aan een cliëntaccount gekoppeld zijn om dit account te mogen bekijken en bewerken. Er zijn verschillende routes om gekoppeld te wor...
Vr, 3 Aug, 2018 at 9:52 AM
Menu in het cliëntdossier
Het cliëntdossier heeft een menu aan de linkerzijde van het scherm. Vanuit dit menu kun je alle onderdelen van het dossier bekijken.  Dashboard De...
Vr, 3 Aug, 2018 at 11:32 AM