Als professional in het Minddistrict platform kun je verschillende rollen hebben. Bijvoorbeeld de rol 'hulpverlener' of 'applicatiebeheerder'. Zo'n rol noemen we ook wel een groep. De groep(en) waar je in zit, bepalen welke rechten (autorisaties) je binnen het platform hebt. 


Welke groepen zijn er?

Minddistrict kent de volgende professionalgroepen:

 • Hulpverlener
 • Supervisor
 • Secretaresse
 • Applicatiebeheerder
 • Analist


In je profiel kun je zien welke rollen jij hebt (zie afbeelding). Je kunt ook in de profielen van andere professionals zien welke rollen ze hebben. Wat betekenen deze groepen?

De groep(en) waar je in zit, bepalen welke rechten (autorisaties) je hebt. Sommige gebruikers mogen méér of andere dingen in het platform zien en doen dan anderen. De beheerder van het platform bepaalt in welke groep je zit. En dus welke rechten je hebt. 


Hieronder volgt een korte beschrijving per groep. 


Hulpverlener

Een hulpverlener kan cliënten begeleiden in Minddistrict. Hij of zij kan:

 • Cliënten toevoegen en hun accounts beheren
 • Modules, dagboeken, persoonlijke routes etc. voor cliënten starten en deze tools begeleiden
 • Communiceren met cliënten (berichten en videobellen)


Belangrijk: hulpverleners hebben deze rechten alléén voor cliënten in hun eigen caseload. Dit zijn cliënten waar zij binnen Minddistrict aan gekoppeld zijn. Andere cliëntaccounts kunnen zij alleen inzien door gebruik te maken van een noodprocedure (tijdelijke toegang). 

 

Supervisor

Een supervisor kan meekijken in de dossiers van cliënten in Minddistrict zonder actief te begeleiden. Hij of zij kan:

 • Modules, dagboeken, persoonlijke routes etc. van cliënten inzien (niet starten of begeleiden)
 • Geen aanpassingen maken in de cliëntdossiers
 • Niet communiceren met cliënten (berichten en videobellen)


Belangrijk: supervisors hebben deze rechten alléén voor cliënten in hun eigen caseload. Dit zijn cliënten waar zij binnen Minddistrict aan gekoppeld zijn.


Secretaresse

Een secretaresse beheert alle cliëntaccounts in het platform. Hij of zij kan:

 • Alle cliëntaccounts in het platform zoeken en inzien
 • Geen inhoud van cliëntdossiers inzien. Hij of zij ziet alleen de accountdetails (naam, e-mailadres, geboortedatum etc.). 
 • Hulpverleners koppelen of ontkoppelen van cliënten


Applicatiebeheerder

Een applicatiebeheerder beheert het platform en de professionalaccounts. Hij of zij kan:

 • Accounts aanmaken en wijzigen voor professionals
 • Het platform configureren
 • Géén enkel onderdeel van cliëntaccounts inzien


Analist

Een analist kan rapportages en exports uit het platform downloaden. Hij of zij kan:

 • Rapportages downloaden
 • Ruwe data exports downloaden