Als professional in het Minddistrict platform kun je verschillende rollen hebben. Bijvoorbeeld de rol 'hulpverlener' of 'applicatiebeheerder'. Zo'n rol noemen we ook wel een groep. De groep(en) waar je in zit, bepalen welke rechten (autorisaties) je binnen het platform hebt. 


In je profiel kun je zien welke rollen jij hebt. Je kunt ook in de profielen van andere professionals zien welke rollen ze hebben. Welke groepen zijn er en wat betekend dit?


De groep(en) waar je in zit, bepalen welke rechten (autorisaties) je hebt. Sommige gebruikers mogen méér of andere dingen in het platform zien en doen dan anderen. De applicatiebeheerder van het platform bepaalt in welke groep je zit. En dus welke rechten je hebt. De applicatiebeheerder is dan ook de enige met rechten om zichzelf of om andere professionals een bepaalde rol te geven. Hier volgt een korte omschrijving van alle groepen en hun rechten:

  • Applicatiebeheerder: Mag het platform configureren en mag professionals een account geven. Ziet geen cliëntregistratiegegevens.
  • Data analist: Ziet alleen data zonder cliëntgegevens .
  • Data officer: Ziet alle data inclusief cliëntgegevens.
  • Hulpverlener: Mag cliënten aan zijn caseload toevoegen, mag contact met deze cliënten opnemen, mag gekoppelde accounts deactiveren, tools begeleiden en feedback geven.
  • Supervisor: Heeft ‘read only’ toegang tot de dossiers van cliënten waarvoor hij supervisor is.
  • Secretaresse: Mag aanmeldingen verwerken. Mag voor alle cliënten NAW gegevens inzien. Mag voor alle cliënten tools klaarzetten en daar een hulpverlener aan koppelen. Ziet geen inhoud in de tools. De secretaresse kan accounts activeren of deactiveren.
  • Cliënt: Heeft inzage in eigen dossier. De cliënt mag zijn NAW gegevens aanpassen. De cliënt kan contact opnemen met de gekoppelde hulpverleners. De cliënt kan een naasten toevoegen.


Belangrijk: hulpverleners hebben deze rechten alléén voor cliënten in hun eigen caseload. Dit zijn cliënten waar zij binnen Minddistrict aan gekoppeld zijn. Andere cliëntaccounts kunnen zij alleen inzien door gebruik te maken van een noodprocedure (tijdelijke toegang).