Het is een voorwaarde binnen Minddistrict dat een account aangemaakt wordt met een uniek e-mailadres. Dit e-mailadres moet een geldig en bestaand e-mailadres zijn. Voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord, deblokkeren van een account, etc, wordt er namelijk een e-mail verzonden naar het e-mailadres. Deze e-mails moet de gebruiker ten alle tijden kunnen ontvangen en beheren.


Wanneer je de melding krijgt dat een e-mailadres al bestaat in het platform, kun je in het platform zoeken naar het account. Denk daarbij ook aan de inactieve accounts. Hier is een zoekfilter voor.Kun je het account niet vinden? Degene met de rol data officer kan exports uitdraaien van de cliënten en professionals. De applicatiebeheerder kan eventueel hierover contact opnemen met de data officer. De data officer kan aangeven waar het account zich in het platform bevindt en of het account (in)actief is. Zo nodig kan de secretaresse van het platform het account activeren of koppelen aan een andere hulpverlener.


 Let op: Is er geen data officer? Wees je ervan bewust dat een data officer alle in het platform aanwezige privacy-gevoelige informatie kan exporteren, bewerken, verspreiden en opslaan. Ga zeer zorgvuldig om met het toewijzen aan deze groep!